Jason Magbanua
© 2017 Jason Magbanua

Sky and Vient

Sky and Vient

Nassan ang Ngiti?

Kapag wala na ang kinang?
Kapag wala na ang kolorete?
Kapag tunaw na ang icing?
Kapag hindi na perpekto?
Kapag winalis na ang kalat at
patay na ang ilaw?

Ano ang matitira?